Home
duits fries Last minute

Algemene Vaarregels op het water

Varen in Friesland

De belangrijkste basisregels voor boten

Je bezoekt op dit moment het platform BootverhuurinNederland.nl. De kans is dus groot dat je zeer binnenkort een motorjacht of zeiljacht gaat huren. Het is dan uiteraard van belang dat je op de hoogte bent van de verkeersregels voor boten en ander verkeer op het water én de betekenis kent van de verkeersborden langs het water. We helpen je hier op weg met de basisregels voor bootbestuurders op het water.

-Uiteraard geldt op het water ook een maximum snelheid voor boten. Deze kan verschillen in 6, 9 of 12,5 km per uur. Een uitzondering hierop zijn de zgn. "hard- of snelvaargebieden". De maximale snlehid op deze gebieden zijn aangegeven langs het water en op de waterkaarten.

-Beroepsvaart gaat altijd voor de pleziervaart. Je dient met een plezierjacht, sloep, zeilboot e.d. de beroepsvaart altijd voldoende ruimte te geven. Houdt  hiervoor het midden van de vaarweg vrij.

Vaarregels

-Voordat je een boot gaat huren of met een ander mee gaat varen, dat je op de hoogte bent van het gebruik van de navigatieverlichting en gebruik het ook op de juiste wijze.

-Voorkom gevaarlijke situaties door niet te laveren met een zeilboot of zeiljacht op drukke wateren, Verander ook niet van koers als je de  situatie om je heen nog niet hebt ingeschat en houd de situatie om jouw boot heen voortdurend in de gaten, Zeker ook de situatie achter het motorjacht of zeiljacht.

-Leg alleen aan bij aanlegplaatsen waar dat is toegestaan. Deze zijn altijd aangegeven met borden of als aanlegplaats zichtbaat op een waterkaart met vaarroutes. Voorkom bij het aanleggen en het wegvaren van de aanlegsteiger gevaarlijke situaties.

Motorjacht aanleggen
Foto: Yachtcharter Sneek

-Volg bij bruggen en sluizen altijd de aanwijzingen van de brugwachter en sluiswachter op.

-Laat voor bruggen en sluizen en in de sluizen jouw boot nooit onbemand of zonder schipper achter.

-Hou bij de beroepsvaart en grote schepen altijd rekening met de lange stopweg van deze schepen, hun grote draaicirkels en sterk verminderd zicht in de dode hoeken.

-Op bochtige rivieren of andere grote wateren kiezen veel opvarende grote schepen voor de kortere binnenbocht. Zij gebruiken dan het blauwe bord als teken dat zij deze manouvre gaan maken. Het blauwe bord wordt ook gebruikt om aan te geven dat het schip naar een aanlegplaats aan de 'verkeerde wal' wil varen. Vertrekkende schepen dienen wel voorrang te geven aan de overige plezierjachten of beroepsvaart.

Sneekermeer

-Heb je u een marifoon aan boord, dan ben je verplicht om deze ook uit te luisteren op het aangewezen marifoonkanaal. Dat is op alle vaarwegen kanaal 10, behalve op die plaatsen waar voor de veilige navigatie zgn. "blokkanalen" zijn ingesteld. Deze marifoonblokkanalen zijn aangegeven door het bord B11 (BPR) langs de waterkant.

-Schepen met één of meer blauwe kegels of lichten zijn geladen met gevaarlijke stoffen. Blijf uit de buurt, geef deze schepen voorrang en ga er niet aan boord.

Zoals gezegd zijn dit de basisregels voor het verkeer op het water. Maar mocht je straks een motorboot of zeilboot gaan huren, of zelfs een sloep voor een dag, en ben je onvoldoende op de hoogte over de vaarregels of het besturen van een boot,? Vraag dan bij het bootverhuurbedrijf om een korte vaarinstructie. Zij helpen je dan op weg voor een veilige vaarvakantie.

Wij wensen je een behouden vaart!


Terug naar de vaarregels