Home
Facebook Instagram Twitter

De Marrekrite
 

marrekrite_varen_natuurgebied


De officiele naam voor Marrekrite is: Recreatieschap voor het friese waterland "de Marrekrite" maar is zo ingeburgerd dat de officiele benaming vaak achterwege blijft. Marrekrite betekend letterlijk; een vereniging van meren. Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen de friese provincie en 22 gemeenten binnen de provincie met als doel een juiste balans tussen Recreatie, natuur en landschappen.

yachtcharter_de_waterpoortFoto: Yachtcharter de Waterpoort

 
De Marrekrite is ontstaan in 1957 met als doel een de juiste balans te vinden tussen de recreatie, de natuur en de landschappen in Friesland. De Marrekrite is een flexibele organisatie. Er wordt gezorgd voor vrije aanlegplaatsen, beheer en onderhoud aan de routes,  maaiwerk, nieuwe stijgers, uniforme brugbediening, baggerprojecten, ophalen van het recreatievuil, betonningen, routes, de bereikbaarheid van steigers, diverse voorzieningen en en nog veel meer.

 

marrekrite_bord_aanleggen
 

In totaal zijn er in Friesland ruim 3500 Marrekrite aanlegplaatsen op 570 locaties. Op de recreatiekaart kunt u deze vinden. Het budget om alle voorzieningen te onderhouden en te beheren is beperkt. Een groot deel wordt gefinancieerd door de provincie en de 22 gemeenten. Een klein maar waardevol deel daarvan wordt opgebracht door de watersporters. Als blijk van waardering en steun kopen veel watersporters het Marrekrite wimpel. Het grootste deel van het budget is nodig voor het onderhoud en vervanging van aanlegplaatsen.
 
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen de gemeenten, provincie, watersportverenigingen, marketing friesland, Friese Merenproject, natuurbeschermings organisaties, Hiswa, ondernemers en rondvaartondernemingen.  Het kantoor bevindt zich in Leeuwarden.

Waarom een wimpel van Marrekrite?

Het aanmeren op de Marrekritte aanlegplaatsen kost de watersporter helemaal niks, maximaal 3 dagen mag u hier gratis gebruik van maken en alles voorzieningen worden onderhouden en beheerd door Marrekritte.  Door het kopen van een Marrekrite wimpel draagt u direcht bij aan het instandhouden van de vrije ligplaatsen in Friesland!

Marrekrite wimpel bestellen

 
U kunt de Marrekrite-wimpel op veel plaatsen in Friesland verkrijgen en kost € 13,00.  U kunt terecht bij de meeste watersportverenigingen, bootverhuurders, jachthavens en VVV's.