Home
duits fries Last minute

De Marrekrite

marrekrite_varen_natuurgebied


De officiële naam voor Marrekrite is: "Recreatieschap voor het Friese waterland ". Maar "De Marrekrite" is zo ingeburgerd dat de officiele benaming vaak achterwege blijft. Marrekrite betekent letterlijk; een vereniging van meren. Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen de Friese provincie en de gemeenten in de provincie Friesland met als doel een juiste balans te vinden tussen Recreatie, natuur en landschappen.

yachtcharter_de_waterpoortFoto: Yachtcharter de Waterpoort

 
De Marrekrite is ontstaan in 1957 met als doel een de juiste balans te vinden tussen de recreatie, de natuur en de landschappen in Friesland. De Marrekrite is een flexibele organisatie. Er wordt gezorgd voor vrije aanlegplaatsen, beheer en onderhoud aan de routes,  maaiwerk, nieuwe stijgers, uniforme brugbediening, baggerprojecten, ophalen van het recreatievuil, betonningen, routes, de bereikbaarheid van steigers, diverse voorzieningen en en nog veel meer.

marrekrite_bord_aanleggen

In totaal zijn er in Friesland ruim 3500 Marrekrite aanlegplaatsen, met een totale lengte van circa 34 kilometer aanlegplaatsen, verdeeld over zo'n 300 schitterende locaties in Friesland. Deze locatie en aanlegplaatsen kun je op de recreatiekaart vinden. Veel aanlegplaatsen zijn kindvriendelijke aanlegplaatsen en dus absolute aanraders voor als je gaat varen met de kinderen! Het budget om alle voorzieningen te onderhouden en te beheren blijft toch enigszins beperkt. Een groot deel wordt gefinancierd door de provincie Fryslân en de deelnemende gemeenten. Een klein maar waardevol deel daarvan wordt opgebracht door de watersporters. Als blijk van waardering en steun kopen veel watersporters het Marrekrite wimpel. Veel huurboten zijn hier al standaard in voorzien. Het grootste deel van het Marrekrite-budget is nodig voor het onderhoud en vervanging van aanlegplaatsen, inzamelen van het afvall, e.d.
 
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen de gemeenten, provincie, watersportverenigingen, Marketing Friesland, Friese Merenproject, natuurbeschermings organisaties, Hiswa, ondernemers en rondvaartondernemingen.  Het kantoor van de Marrekrite bevindt zich in Leeuwarden.

Waarom een wimpel van Marrekrite?

Als je in het bezit bent van het Marrekrite-wimpel, dan kost jou als watersporter het aanmeren op de Marrekritte aanlegplaatsen helemaal niets. Je mag er zelfs maximaal 3 dagen gratis gebruik van maken en alles voorzieningen worden onderhouden en beheerd door Marrekritte.

Boot huren voor 1 dag

Ga je een boot huren voor een dag dan is er vaak geen wimpel op de boot aanwezig. Mocht je dan toch even aanleggen, weet dan wel dat het kan voorkomen dat je plaats moet maken voor een boot die wel een Marrekritewimpel is voorzien. Door het kopen van een Marrekrite wimpel draag jij direcht bij aan het instand houden van deze unieke ligplaatsen in Friesland!

Marrekrite vaandel bestellen

Je kunt het vaandel van de Marrekrite online bestellen. Met dit unieke vlaggetje heb je gratis toegang toch de aanlegplaatsen en ligplaatsen van De Marrekrite. Klik hiervoor op onderstaande link. Het vaandel is ook verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Friesland en bij diverse bootverhuur bedrijven.

Marrekrite wimpel bestellen >>